Jabatan Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar

PENGENALAN

Jabatan Hal Ehwal Dan Pembangunan Pelajar diwujudkan selaras dengan penubuhan Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin pada 24 Julai 2006. Unit ini terbahagi kepada dua (2) bahagian iaitu; Bahagian Pengambilan dan Data serta Bahagian Kebajikan dan Disiplin. Jabatan Hal Ehwal Pelajar adalah Jabatan sokongan akademik yang terlibat secara langsung dengan semua pelajar di Politeknik Sultan Mizan Zainal Abidin. Bermula dengan pendaftaran pelajar-pelajar baru, Jabatan Hal Ehwal Dan Pembangunan Pelajar juga sedaya upaya membantu urusan kebajikan pelajar disamping mengawal disiplin pelajar.

 

VISI

Menyokong Jabatan Melahirkan Graduan TVET Yang Berkualiti Seiring Dengan Pembangunan Modal Insan.

 

CARTA ORGANISASI JHEP

 

MISI

Mentadbir Dan Melaksanakan Pembangunan Pelajar Dengan Tersusun Dan Berkesan.

 

OBJEKTIF

1. Memastikan mutu penyampaian perkhidmatan dan pengendalian pelajar diuruskan dengan cekap dan berkesan.

2. Memastikan pengurusan kebajikan dan disiplin dilaksanakan secara menyeluruh.

3. Melaksanakan dan memantau aktiivit peningkatan dan pengembangan kendiri pelajar.

 

FUNGSI

1. Pengurusan pendaftaran pelajar dilaksanakan dengan efisen.

2. Perkhidmatan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara.

3. Pengurusan aktiviti 

 

 

 

Pensijilan

 PSMZA telah menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi tempoh 6 Januari 2015 - 8 Januari 2018

 

PSMZA telah menerima Pensijilan EKSA pada 15 Jun 2015 sehingga 14 Jun 2017

 

 PSMZA telah menerima Pensijilan OHSAS  pada 15 Julai 2016 sehingga 14 Julai 2019

PSMZA telah diakreditasi oleh MQA bagi Program DKA, DEP, DIP, DEM, DMK, DKM, DTP, DAD pada 21.01.2013 manakala Program DTK pada 08.02.2013.

Hubungi Kami

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

Km 8, Jalan Paka, 23000 Dungun, Terengganu Darul Iman. 
Tel : 09-8400800
Faks : 09-8458781 
Emel : webmaster[at]psmza.edu.my

 

Informasi Web