Unit Teknologi Maklumat

PENGENALAN

Unit Teknologi Maklumat (UTM) ditubuhkan untuk menjaga prasarana ICT politeknik, rangkaian internet dan intranet, aplikasi dalaman serta aplikasi eGovernment, pengurusan laman web rasmi dan semua urusan berkaitan aset ICT kerajaan di politeknik . Ia diketuai oleh Ketua Unit dan dibantu oleh 12 orang staf yang komited dan berpengalaman. Unit ini bertanggungjawab mengurus dan melaksanakan proses penyenggaraan pencegahan secara berkala dan penyenggaraan pembaikan bagi semua aset ICT kerajaan di politeknik.

 

CARTA ORGANISASI UTM

 

VISI

Mengukuhkan kemudahan ICT, selari dengan teknologi terkini dalam memenuhi keperluan warga PSMZA.

MISI

Mengukuhkan, mengoptimumkan dan menguruskan sumber ICT PSMZA dengan cekap dan sistematik bagi memastikan setiap operasi berjalan lancar.

OBJEKTIF

Objektif UTM adalah seperti berikut :

              i.Membuat pembangunan sistem aplikasi dalaman dan penyelenggaraan sistem aplikasi.

             ii.Pembangunan dan penyelenggaraan laman web rasmi.

            iii.Penyelenggaraan peralatan komputer.

            iv.Pentadbiran server dan sistem rangkaian kampus.

             v.Menguruskan perolehan infrastruktur rangkaian ICT.

 

 

Pensijilan

 PSMZA telah menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi tempoh 6 Januari 2015 - 8 Januari 2018

 

PSMZA telah menerima Pensijilan EKSA pada 15 Jun 2015 sehingga 14 Jun 2017

 

 PSMZA telah menerima Pensijilan OHSAS  pada 15 Julai 2016 sehingga 14 Julai 2019

PSMZA telah diakreditasi oleh MQA bagi Program DKA, DEP, DIP, DEM, DMK, DKM, DTP, DAD pada 21.01.2013 manakala Program DTK pada 08.02.2013.

Hubungi Kami

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

Km 8, Jalan Paka, 23000 Dungun, Terengganu Darul Iman. 
Tel : 09-8400800
Faks : 09-8458781 
Emel : webmaster[at]psmza.edu.my

 

Informasi Web