Jabatan Kejuruteraan Awam

PENGENALAN

  • Jabatan Kejuruteraan Awam PSMZA ditubuhkan pada tahun 2001 dan diketuai oleh ENCIK MOHYIDDIN BIN SALLEH selaku Ketua Jabatan. Bilangan pensyarah ialah seramai 52 orang dan 2 orang staf sokongan.Jumlah pelajar terkini ialah seramai 870 orang. JKA menawarkan satu program iaitu Diploma Kejuruteraan Awam.
  • Kemudahan yang disediakan di JKA termasuklah 11 Bilik Kuliah, 1 Dewan Kuliah,1 Studio Lukisan Kejuruteraan dan 9 makmal dan bengkel kejuruteraan awam.

 

CARTA ORGANISASI JKA 

VISI

Jabatan Kejuruteraan Awam sebagai pusat kecemerlangan pendidikan bagi melahirkan graduan kejuruteraan awam yang berketrampilan, berkualiti, bersahsiah dan bertanggungjawab selari dengan Falsafah Pendidikan Negara. 

MISI

Melahirkan tenaga kerja separa profesional yang berkualiti dan produktif dalam bidang kejuruteraan awam bagi menyokong dan memenuhi keperluan sektor awam dan swasta seiring dengan perkembangan industri pembinaan di Malaysia. 

OBJEKTIF 

 

PROGRAM PENGAJIAN

 

AKTIVITI-AKTIVITI DI JABATAN

PENCAPAIAN PENSYARAH

 

 

 

 

 

 

 

 

O

 

 

 

Pensijilan

 PSMZA telah menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi tempoh 6 Januari 2015 - 8 Januari 2018

 

PSMZA telah menerima Pensijilan EKSA pada 15 Jun 2015 sehingga 14 Jun 2017

 

 PSMZA telah menerima Pensijilan OHSAS  pada 15 Julai 2016 sehingga 14 Julai 2019

PSMZA telah diakreditasi oleh MQA bagi Program DKA, DEP, DIP, DEM, DMK, DKM, DTP, DAD pada 21.01.2013 manakala Program DTK pada 08.02.2013.

Hubungi Kami

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

Km 8, Jalan Paka, 23000 Dungun, Terengganu Darul Iman. 
Tel : 09-8400800
Faks : 09-8458781 
Emel : webmaster[at]psmza.edu.my

 

Informasi Web