Unit Pembangunan Instrusional Dan Multimedia

PENGENALAN

Unit Pembangunan Instrusional Dan Multimedia (UPIM) ditubuhkan sebagai unit sokongan yang menyediakan kemudahan dan perkhidmatan audio visual bagi keperluan warga PSMZA sama ada untuk proses Pengajaran dan Pembelajaran atau sebarang aktiviti yang melibatkan PSMZA.

Unit ini juga berfungsi membantu para pensyarah mengintegrasikan teknologi multimedia dalam pengajaran dan pembelajaran serta membimbing pensyarah menggunakan teknologi multimedia dalam menghasilkan sumber pengajaran dan pembelajaran yang lebih efektif untuk mempertingkatkan kualiti pendidikan di PSMZA.

 

CARTA ORGANISASI

 

VISI

MENJADI UNIT YANG MEMBANTU DALAM PENINGKATAN PROSES P&P SECARA DINAMIK

 

MISI

MENYEDIAKAN KEMUDAHAN DAN PERKHIDMATAN AUDIO VISUAL YANG EFISYEN BAGI PROSES P&P DAN AKTIVITI PSMZA

 

OBJEKTIF

  1. Mewujudkan perancangan program pembangunan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan teknologi multimedia.
  2. Membantu para pensyarah dalam menggunakan teknologi multimedia sekaligus menyediakan suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih kondusif.
  3. Membantu pensyarah dalam penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang lebih interaktif.
  4. Membangunkan kemahiran teknikal dan bukan teknikal penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran berasaskan multimedia.
  5. Menyediakan video dan grafik untuk tujuan promosi, kolaborasi dan latihan mengikut keperluan PSMZA
  6. Membuat rakaman kepada program dan aktiviti yang dilangsungkan di peringkat politeknik.
  7. Menyediakan bahan multimedia bagi aktiviti akademik di Politeknik Melaka.
  8. Membangunkan bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang dirancang oleh Bahagian Kurikulum Teknikal dan Vokasional JPP
  9. Menjayakan kaedah-kaedah dokumentasi dan pengarkiban bahan pengajaran, pembelajaran dan audio visual
  10. Mengadakan dan menguruskan sistem audio visual yang di bawah seliaan UPIM 

Pensijilan

 PSMZA telah menerima Pensijilan MS ISO 9001:2008 bagi tempoh 6 Januari 2015 - 8 Januari 2018

 

PSMZA telah menerima Pensijilan EKSA pada 15 Jun 2015 sehingga 14 Jun 2017

 

 PSMZA telah menerima Pensijilan OHSAS  pada 15 Julai 2016 sehingga 14 Julai 2019

PSMZA telah diakreditasi oleh MQA bagi Program DKA, DEP, DIP, DEM, DMK, DKM, DTP, DAD pada 21.01.2013 manakala Program DTK pada 08.02.2013.

Hubungi Kami

POLITEKNIK SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN

Km 8, Jalan Paka, 23000 Dungun, Terengganu Darul Iman. 
Tel : 09-8400800
Faks : 09-8458781 
Emel : webmaster[at]psmza.edu.my

 

Informasi Web